De Anne Teresa De Keersmaeker Foundation zoekt een archivaris (m/v/x)

Published on 23.06.2022, 09:44

Met de oprichting van de ATDK Foundation werkt Anne Teresa De Keersmaeker aan  wat ze als choreografe, als oprichtster van het dansgezelschap Rosas en van de  dansschool P.A.R.T.S. wil nalaten aan nieuwe generaties kunstenaars, onderzoekers  en het brede publiek.  

De ATDK Foundation zoekt een archivaris voor de ontsluiting, het beheer en de  valorisatie van de archieven van het dansgezelschap Rosas, de dansschool P.A.R.T.S. en het artistiek archief van Anne Teresa De Keersmaeker.  

De ATDK Foundation is gevestigd op de site aan de Van Volxemlaan in Vorst, een  bruisende artistieke werkplek waar ook Rosas, P.A.R.T.S en het muziekensemble  Ictus huizen.  

Functiebeschrijving 

Je organiseert en beheert de archieven van het dansgezelschap Rosas en de  dansschool P.A.R.T.S., het artistieke archief van Anne Teresa De Keersmaeker en het  archief van de ATDK Foundation. Het gaat om een uniek en omvangrijk archief,  veertig jaar boeiende dansgeschiedenis in een internationale context, in woord en  beeld.  

Je bouwt een archiefwerking uit volgens de functies die in het Cultureel  Erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien. In de uitoefening van je  functie word je begeleid door de archiefvomers en het Universiteitsarchief van de KU  Leuven.  

Je kan steunen op een masterplan dat in de lente van 2022 werd opgemaakt. Je werkt  de bestaande archiefschema’s en ordeningsplannen verder uit. Daarbij onderscheid je  in dialoog met de archiefvormers en partners het dynamisch archief van het semi statisch en statisch archief. 

Je ordent en beschrijft de archieven in scopeArchiv en de gekoppelde authority  database ODIS. Achteraf worden de beschrijvingen samen met digitale objecten en  koppelingen naar digitale objecten in externe systemen aangeboden in het  archiefsysteem LIAS. Je spiegelt daarbij het archiefschema voor de fysische en  digitale bestanden.  

Je werkt de nodige conserveringsacties uit, alsook de acties voor het hedendaags  documentbeheer van de betrokken organisaties. Voor de digitale archiefdocumenten  en in het bijzonder voor de vele audiovisuele bestanden begeleid je digitalisering en  digitale preservering. Je draagt zorg voor de koppeling tussen deze digitale bestanden en hun context in scopeArchiv/LIAS. Je werkt daarvoor samen met  externe partners zoals meemoo en Cemper. 

Je oefent een belangrijke brugfunctie uit naar de personen en organisaties die van de  archieven gebruik willen maken voor valorisatie: de archiefvormers zelf, externe  onderzoekers en andere gebruikers. 

Bij de uitoefening van je functie wordt gezocht naar ondersteuning door tijdelijke  archiefmedewerkers en/of jobstudenten. 

Profiel 

  • Je beschikt over een masterdiploma Humane Wetenschappen, bijv. Geschiedenis,  Kunstgeschiedenis, Letteren of Cultuurwetenschappen. 
  • Een diploma Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer of  aantoonbare gelijkwaardige ervaring 
  • Je hebt een voldoende basiskennis van en bewezen interesse voor hedendaags  documentbeheer en digitale archivering 
  • Je interesse voor podiumkunsten en dans is daadwerkelijk en aantoonbaar.
  • Je bent accuraat, stipt en resultaatgericht maar ook discreet. 
  • Ervaring met scopeArchiv en ODIS is een pluspunt. 
  • Je bent een teamspeler en gedijt in een internationale, creatieve omgeving.
  • Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels. 

De ATDK Foundation biedt  

- Een voltijdse functie, deeltijds contract (80 %) is bespreekbaar, van onbepaalde duur 

- Marktconform loon volgens ervaring en competenties 

- Eindejaarspremie/dertiende maand 

- Hospitalisatieverzekering 

- Terugbetaald woon werk verkeer met het openbaar vervoer. Standplaats Van  Volxemlaan 164, 1160 Brussel 

De ATDK Foundation wil de samenleving zo volledig mogelijk weerspiegelen.  Selectie vindt plaats op basis van competentie, ongeacht afkomst, leeftijd of geslacht.  

Ben jij de persoon die zich hier de komende jaren wil op toeleggen? 

Stuur uw CV met bijhorende motivatie vòòr 15 augustus naar  

sigrid.bousset@atdkfoundation.be  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 26 augustus.