Dark Red – Neue Nationalgalerie

Anne Teresa De Keersmaeker, Cassiel Gaube, Soa Ratsifandrihana, Chryssi Dimitriou / Rosas

In de onlangs door David Chipperfield gerenoveerde Neue Nationalgalerie zet Anne Teresa De Keersmaeker Dark Red voort: een reeks duurzame choreografieën voor musea. De uitgestrekte, transparante ruimte van de iconische Nationalgalerie vormt het toneel voor een nieuwe creatie in samenwerking met dansers Cassiel Gaube en Soa Ratsifandrihana, met fluitiste Chryssi Dimitriou en met kunstenares Ann Veronica Janssens, met wie Anne Teresa De Keersmaeker in het verleden reeds herhaaldelijk samenwerkte.

Gedurende 4 dagen worden in de Neue Nationalgalerie micro-solo-improvisaties opgevoerd rond 8 delen van L’Opera per flauto van Salvatore Sciarrino, live uitgevoerd door Chryssi Dimitriou. De ademhaling is al geruime tijd één van de choreografische principes die het werk van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker structureren. In Sciarrino’s L’Opera per Flauto is de ademhaling niet alleen life-giving, maar ook life-consuming. Leven en verlies komen erin samen. Een cyclische beweging die resoneert met de zich openende en sluitende spiraal die als tijdruimtelijk kader voor de choreografie fungeert.

Dark Red is in 2019 bedacht als een voortgaande reeks van zelfreflexieve performances waarbij dans van de black box naar de white cube wordt gebracht. Voor het eerst staat een sterke dialoog met de architectuur centraal. Aan de basis van de nieuwe choreografie ligt de confrontatie tussen de architecturale logica van consolidatie, en de contingentie van de verstrijkende tijd en  lichamelijkheid. Dark Red - Neue Nationalgalerie Berlin toetst de geometrie van de utopie aan de utopie van de geometrie en confronteert deze met het dansende, ademende lichaam.