Rosas

Rosas is het dansersensemble en de productie- en spreidingsstructuur rond choreografe / danseres Anne Teresa De Keersmaeker. Met Fase, four movements to the music of Steve Reich, haar debuut uit 1982, trok zij meteen de aandacht van de internationale dansscène. De afgelopen 31 jaar heeft ze samen met haar dansersgezelschap een indrukwekkende reeks choreografieën gecreëerd. Rosas staat voor een danskunst van het pure schrijven met bewegingen in ruimte en tijd. De relatie tussen beweging en muziek staat centraal. Daarnaast werd in verschillende producties de verhouding tussen dans en tekst onderzocht. (Lees meer)

 

Rosas is één van de weinige gezelschappen met een vaste danserskern. Anne Teresa De Keersmaeker kiest resoluut voor een organisatiemodel dat het projectniveau overstijgt zodat met elke individuele danser een intens parcours kan worden afgelegd. In de grote gezelschapsproducties staat de volledige danserskern op het podium. Daarnaast zijn er kleinere voorstellingen waarin De Keersmaeker zelf danst. Parallel met het maken van nieuwe voorstellingen, blijft Rosas het opgebouwde repertoire presenteren, dat een tijdspanne van 30 jaar beslaat. Zo wordt het eigen artistiek verleden doorgegeven aan nieuwe generaties toeschouwers en dansers.

 

Rosas is internationaal sterk verankerd. Het bespeelt de toonaangevende podia voor hedendaagse dans. Met de Samuel H. Scripps/ American Dance Festival Award for Lifetime Achievement kreeg Anne Teresa De Keersmaeker in 2011 één van de belangrijkste carrièreprijzen die in Europa enkel nog te beurt viel aan Pina Bausch. Tegelijkertijd blijft de aanwezigheid in eigen land een prioriteit. Naast jarenlange partnerschappen met de grote (inter)nationale cultuurhuizen, wordt nadrukkelijk samengewerkt met een circuit van kleinere zalen. Rosas bouwt zo mee aan een duurzaam danspubliek in binnen-en buitenland.

 

Rosas stelt zich een expliciete kunsteducatieve opdracht en besteedde de afgelopen jaren veel aandacht en energie aan educatieve en participatieve projecten. Een aantal van die projecten zoals Bal Moderne, P.A.R.T.S. of Workspacebrussels groeiden ondertussen uit tot onafhankelijk organisaties, waardoor in huis nieuwe projecten als Dancingkids of Rondomdans konden ontstaan.

 

Rosas is een open huis en deelt zijn infrastructuur niet alleen met P.A.R.T.S., maar ook met het hedendaags muziekensemble Ictus, Workspace Brussels, de zomergasten van de Summer Studios en talrijke gezelschappen die in onze studio’s repeteren. De aanwezige know-how inzake management, communicatie en administratie wordt ook ingezet voor gastprojecten die in de slipstream van het artistiek parcours van De Keersmaeker ontwikkeld worden. De site aan de Van Volxemlaan in Vorst ontpopte zich zo tot de ontmoetings-en broedplaats bij uitstek waar jong en gevestigd artistiek talent elkaar vindt en verrijkt.

 

 

Rosas geniet de steun van de Vlaamse Overheid.

Nieuws